Kirkesogne - Løkken - Methodist sogn


Kirkebøger fra: 1886

Folkekirken
Valgmenighed
Frikirke
Katolsk
Baptist
Methodist
Mosaisk

km.