Kirkesogne - Nysted Landsogn sogn


Kirkebøger fra: 1892

Folkekirken
Valgmenighed
Frikirke
Katolsk
Baptist
Methodist
Mosaisk

km.