Kirkesogne - Oudrup sogn


Kirkebøger fra: 1678

Folkekirken
Valgmenighed
Frikirke
Katolsk
Baptist
Methodist
Mosaisk

km.