Kirkesogne - Stjær sogn


Kirkebøger fra: 1691

Folkekirken
Valgmenighed
Frikirke
Katolsk
Baptist
Methodist
Mosaisk

km.