I 1876 blev det bestemt, at der skulle uddeles erindringsmedaljer til deltagerne i de to slesvigske krige. Det var noget som Forsvarsbroderforeningerne i lang tid havde arbejdet for.

Alle der ønskede at få en af disse medaljer skulle indsende et ansøgningsskema, hvor de gjorde rede for deres deltagelse i krigen. Samlet set blev der uddelt henved 100.000 af disse medaljer.

De indsendte ansøgningsskeaer opbevares på Rigsarkivet. de er nu blevet scannet og kan ses her. Man kan altså kun finde de veteraner, som var i live i 1876 og selv har søgt om en medalje. Bemærk også, at skemaerne skal findes under det sted, hvor den pågældende boede i 1876.