Gader og sogne i København

I København, hvor der er mange forskellige sogne, kan det give en udfordring, at folketællinger og mandtal føres gadevis, mens kirkebøger føres sognevis.

Med dette lille værktøj kan man finde ud af sammenhængen. Vælg gaden i menuen, så vises en tabel med de sogne, som gaden har hørt til på forskellige tider.

Databasen indeholder årene 1787, 1801, 1840, 1870, 1880, 1890, 1916 og 1940. Før 1860 er der ikke de store ændringer. Dog var Holmens sogn før 1805 forbeholdt flådens mandskab. Efter 1860 kommer der stadigt flere kirker til og sognene bliver delt. Det giver ændrede tilhørsforhold for mange gader. Hvis der ud for en gade er anført flere sogne i samme år, betyder det simpelthen at gaden forløber gennem flere sogne. Hvis et årstal mangler ved en gade, skyldes det enten, at den endnu ikke var anlagt eller at den havde et andet navn på det tidspunkt.