Gade - sogn i København

Christian IX´sgadeSogn
1916Trinitatis
1940Helligånd