Gade - sogn i København

Christiansholms TværvejSogn
1940Skovshoved