Gade - sogn i København

Dronningens TværvejSogn
1906Frederiksberg
1916Solbjerg
Dronningens Tværvej
Efter 1928 se også Arveprinsensvej