Gade - sogn i København

Frederiksholms KanalSogn
1787Helligånd
1787Sankt Nikolaj
1787Vor Frue
1801Helligånd
1801Sankt Nikolaj
1801Vor Frue
1840Garnison
1840Helligånd
1840Vor Frue
1870Helligånd
1870Vor Frelser
1870Vor Frue
1880Helligånd
1880Vor Frelser
1880Vor Frue
1890Helligånd
1890Vor Frelser
1890Vor Frue
1906Christians
1906Helligånd
1906Vor Frue
1916Christians
1916Helligånd
1940Christiansborg Slot
Frederiksholms Kanal hører til
Nørre kvarter
Udenbys Vester kvarter
Vester kvarter