Gade - sogn i København

Jensløvs TværvejSogn
1906Ordrup
1940Ordrup