Gade - sogn i København

Klædebod ParkalleSogn
1940Aldersro
1940Kingo