Gade - sogn i København

Kongens TværvejSogn
1890Frederiksberg
1906Frederiksberg
1916Solbjerg
1940Solbjerg