Gade - sogn i København

Laurids BingsalleSogn
1940Lindevang