Gade - sogn i København

Lille AmagergadeSogn
1840Vor Frelser