Gade - sogn i København

Lille BrøndstrædeSogn
1840Vor Frelser
1870Trinitatis
1880Trinitatis
1890Trinitatis
1906Trinitatis
Lille Brøndstræde hører til
Udenbys Klædebo kvarter