Gade - sogn i København

Lille SøndervoldstrædeSogn
1840Vor Frelser
1880Vor Frelser
1890Vor Frelser
1906Christians
1916Christians
1940Timotheus
Lille Søndervoldstræde hører til
Christianshavn kvarter