Gade - sogn i København

Lille TugthusgangSogn
1787Helligånd
1801Helligånd