Gade - sogn i København

Oberst KochsalleSogn
1940Kastrup