Gade - sogn i København

Prammands GangSogn
1787Sankt Nikolaj
1801Sankt Nikolaj
Prammands Gang hører til
Udenbys Klædebo kvarter