Gade - sogn i København

Rosenvængets ParallelvejSogn
1890Sankt Jakob
1906Sankt Jakob
1916Rosenvænget
Rosenvængets Parallelvej
Efter 1927 se også