Gade - sogn i København

Rosenvængets ParallelvejSogn
1890Sankt Jakob
1906Sankt Jakob
1916Rosenvænget
Rosenvængets Parallelvej
efter 1927 nedlagt