Gade - sogn i København

Store BrøndstrædeSogn
1840Vor Frelser
1870Trinitatis
1880Trinitatis
1890Trinitatis
1906Trinitatis
Store Brøndstræde hører til
Snaren kvarter
Store Brøndstræde
Efter 1909 se også