Gade - sogn i København

Store KøbmagergadeSogn
1840Helligånd
1840Trinitatis
1840Vor Frue
1870Helligånd
1870Trinitatis
1870Vor Frue