Gade - sogn i København

Store SøndervoldstrædeSogn
1840Vor Frelser
1890Vor Frelser
1906Christians
1916Christians
1940Timotheus
Store Søndervoldstræde hører til
Rosenborg kvarter