Gade - sogn i København

Store TorvegadeSogn
1787Vor Frelser
1801Vor Frelser
1840Vor Frelser
1870Vor Frelser
1890Vor Frelser
Store Torvegade hører til
Øster kvarter