Gade - sogn i København

Store TuborgvejSogn
1906Sion
Store Tuborgvej
efter 1910 se også Tuborgvej