Gade - sogn i København

Svend DyringsvejSogn
1940Simon Peter