Gade - sogn i København

Thomas LaubsgadeSogn
1940Kildevæld
Thomas Laubsgade
før 1930 se også Mariegade