Gade - sogn i København

Ved KildevældskirkenSogn
1940Kildevæld