Den gregorianske kalender

Denne kalender kaldes også ny stil, og den blev konstrueret under pave Gregor 13. af Aloysius Lilius (1510-1576) understøttet af broderen Antonio samt af Christopher Clavius og Ugo Buoncompagni. De var alle tre medlemmerne af en kalenderkommision, som afleverede forslaget til paven 14. september 1580.

Kalenderen indførtes fra 1582 (pavelig bekendtgørelse Inter Gravissima, dateret 24. februar 1582). Den kommer om ved problemet med en dag for meget på 100 år ved at udelade et skudår (en skuddag) hvert århundrede. Meget praktisk blev udeladelsen fastsat til de år, hvis nummer er delelige med 100, altså 1700, 1800 o.s.v. Hvert århundrede bliver derved 36500 plus 24 skuddage langt = 36524 dage sammenlignet med solårenes 36524,222 dage: Fejlen er altså nu 0,222 dage pr. 100 år.

I en periode på 400 år indeholder kalenderen nu 146096 døgn, solåret 146096,888 døgn. Kalenderen mangler altså omtrent et døgn (0,888 døgn) på 400 år. Det kompenseres der for ved at udelade et skudår (en skuddag) hver 400 år. Det klares praktisk ved at lade hvert fjerde hele 100år - som jo ikke skulle have været være skudår - alligevel blive det. Hertil vælges de år, hvis nummer er delelige med 400. Årene 1600, 2000, 2400 o.s.v er altså skudår til trods for, at årstallet er deleligt med 100.

Helt er man ikke kommet af med fejlen, men den er nu -26 sekunder pr år eller 0,112 døgn pr. 400 år. Det bliver til et helt døgn på 3571,42 år. Herfor kunne selvfølgelig kompenseres hvert 3600 år med en ekstra skuddag, men det har man indtil videre ikke bekymret sig om.

Beregning af påsken blev i kalenderreformen baseret på, at forårs jævndøgn altid falder 21 marts, den dato hvor det faldt ved kirkemødet i Nikæa i året 325. Dette kan afvige fra det astronomiske jævndøgn, men 21 marts anvendes altid pr. definition.

Nogle protestantiske lande, bl.a. Danmark, besluttede ved reformen i 1700 altid at bruge det astronomiske jævndøgn, hvilket i det 18. århundrede ville give forskelle i påskedatoen mellem protestanter og katolikker i årene 1724, 1744 og 1778. Denne regel blev overset i Danmark i 1724, men brugt i 1744. En beslutning om altid at anvende 21 marts blev dog truffet omkr. 1777 i Danmark/Norge og det protestantiske Tyskland, således at man fulgte katolikkerne i 1778 og siden har gjort det. I Sverige rettede man sig først efter kalenderjævndøgnet fra 1844.