Kalenderskift

Forskellen mellem den julianske og gregorianske kalender var i 1582 på 10 døgn. I årene 1700, 1800 og 1900 blev forskellen et døgn større, idet disse år var skudår ifølge den julianske kalender, men ikke efter den gregorianske. Hvor mange dage, der skulle udelades, afhang dermed af, hvornår et land skiftede til den nye kalender. Overgangene skete således: