Sammenhæng mellem sogne og lægder

Vælg amt, herred og sogn (eller gå direkte fra amt til sogn). Så vises en tabel med de lægder, som sognet hat tilhørt gennem tiden.

Noter lægdsnummeret for den ønskede periode og klik så på "Kreds/amt". Dermed kommer man direkte over i billedviseren, hvor man kan vælge det ønskede år.

Nederst på siden kan man indtaste et fødselsår (afslut med return). Siden beregner og viser så, hvornår en mand født i dette år var værnepligtig og dermed muligvis kan findes i lægdsrullen. Men det betyder ikke, at han nødvendigvis kan findes. Han kunne også være fritaget eller kasseret.