Leksikon


Tønde hartkorn

Enhed for værdien af landbrugsjord (en kombination af jordens areal og ydeevne). Må ikke forveksles med tønder land, der er en ren arealenhed.