Leksikon


Tønde land

En tønde land var oprindeligt det areal, der kunne tilsås med en tønde sædekorn. I forbindelse med matriklen 1688 blev størrelsen defineret som 14.000 kvadratalen afrundet fra 13.824 kvadratalen.

En tønde land svarer til 5.516,242665696 m² eller 0,55 hektar.

En tønde land opdeles i 8 skæpper á 4 fjerdingkar á 3 album á 4 penning.