Kongeligt Missiv af 17. maj 1646.

Christian den fjerde med Guds nåde Danmarks, Norges, Venders og Goters konge.

Vor synderlig gunst tilforn, eftersom overalt med soven udi kirkerne stor desordre begås, da ville vi nådigst at I udi hvert sogn udi eders stift nogle skal tilforordne, som kan gå rundt om i kirkerne med lange kæppe og slå dennem på hovedet som sover, og således holder folket årvågen til at høre desto flittigere prædiken. Desligeste ville vi nådigst, at I præsterne udi eders stift alvorligen tilholder, at I holder rigtig kirkebog ved dag og datum på, hvor mange udi deres sogne fødes, hvo dertil fader står, og hvor mange årligen tilsammen vies og dør. Ville vi og nådigst, at I siden skal have god indseende med, at sådant af dennem efterkommes. Såfremt nogen præst her udinden forsømmelig findes, skal han dermed have forbrudt hans kald. Dermed sker vor vilje.

Befalendes eder Gud. Skrevet på vort slot København den 17.maj anno 1646.

Under vort signet.

Christian