Kirker uden billede
Kort til kilder

Øland


Se sognets placering på Google maps

Folkekirken
Kirkebøger fra: 1649
Folketællinger
Gravsteder
Han herrederne lægedistrikt
Hvetbo og Øster Han lægekreds

Evangelisk/Luthersk
Valgmenighed
Frikirke
Reformeret
Baptist
Methodist
Apostolsk/Nyapostolsk
Kristensamfundet
Mormoner
Katolsk
Ortodoks
Anglikansk
Mosaisk
SognHerredAmtKB
BrovstØster HanHjørring
Brovst - BaptistØster HanHjørring
ØlandØster HanHjørring