Den engelsk-lutherske menighed i FrederiksstedKirkebøger

Evangelisk/Luthersk
Valgmenighed
Frikirke
Reformeret
Baptist
Methodist
Apostolsk/Nyapostolsk
Kristensamfundet
Mormoner
Katolsk
Ortodoks
Anglikansk
Mosaisk
SognHerredAmtKB
Den engelsk-lutherske menighed i FrederiksstedVestindienDiverse