Kirker uden billede
Kort til kilder

Frydendal


Se sognets placering på Google mapsSognet var oprindelig en del af Skamstrup sogn, hvorfra det udskiltes i slutningen af det 17. årh. som et særskilt sogn. Hovedsognet Skamstrups præstegård brændte 24. marts 1736 og 17. juni 1775.

Folkekirken
Kirkebøger fra: 1720
Folketællinger
Gravsteder
Holbæk lægekreds

Evangelisk/Luthersk
Valgmenighed
Frikirke
Reformeret
Baptist
Methodist
Apostolsk/Nyapostolsk
Kristensamfundet
Mormoner
Katolsk
Ortodoks
Anglikansk
Mosaisk
SognHerredAmtKB
UndløseMerløseHolbæk
FrydendalTuseHolbæk
MørkøvTuseHolbæk
SkamstrupTuseHolbæk
Stigs BjergbyTuseHolbæk