Kirker uden billede
Kort til kilder

Fyrendal


Se sognets placering på Google mapsHovedsognet Kvislemarks præstegård brændte i oktober 1861.Ved kongelig resolution af 22. juni 1820 bestemtes, at Bisserup by ved indtrædende vakance i Kvislemark pastorat skulle henlægges fra Fyrendal sogn til Holsteinborg sogn. Vacanse indtraf 1822.

Folkekirken
Kirkebøger fra: 1717
Folketællinger
Gravsteder
Herlufsholm lægekreds

Evangelisk/Luthersk
Valgmenighed
Frikirke
Reformeret
Baptist
Methodist
Apostolsk/Nyapostolsk
Kristensamfundet
Mormoner
Katolsk
Ortodoks
Anglikansk
Mosaisk
SognHerredAmtKB
HolsteinborgVester FlakkebjergSorø
HyllestedVester FlakkebjergSorø
HårslevVester FlakkebjergSorø
VenslevVester FlakkebjergSorø
FyrendalØster FlakkebjergSorø
FørslevØster FlakkebjergSorø
KvislemarkØster FlakkebjergSorø
MarvedeØster FlakkebjergSorø