Kirker uden billede
Kort til kilder

Gørslev


Se sognets placering på Google mapsHovedsognet Vollerslevs præstegård brændte 28. april 1773.Efter Kcl.-Prom. af 11. oktober 1806 hører gården Egelund ikke under Gørslev sogn men under Nordrup sogn.Strækningen mellem Orebo og Fjellebro henlagdes ved kancelliskrivelse af 16. februar 1836 i gejstlig henseende fra Gørslev sogn til Kværkeby sogn.

Folkekirken
Kirkebøger fra: 1770
Folketællinger
Gravsteder
Køge lægedistrikt
Tryggevælde lægekreds

Evangelisk/Luthersk
Valgmenighed
Frikirke
Reformeret
Baptist
Methodist
Apostolsk/Nyapostolsk
Kristensamfundet
Mormoner
Katolsk
Ortodoks
Anglikansk
Mosaisk
SognHerredAmtKB
BjæverskovBjæverskovPræstø
GørslevBjæverskovPræstø
LidemarkBjæverskovPræstø
VollerslevBjæverskovPræstø
Ørslev (Ringsted)RingstedSorø