Kirker uden billede
Kort til kilder

Holsteinborg


Se sognets placering på Google mapsSognet oprettedes ved greve U. A. Holsteins Fundats af 19. juli 1728, kongelig konfirmeret 9. august s. å. Ved kongelig resolution af 22. juni 1820 bestemtes, at Bisserup by ved indtrædende vakance i Kvislemark pastorat skulle henlægges fra Fyrendal sogn til Holsteinborg sogn. Vakance indtraf 1822.

Folkekirken
Kirkebøger fra: 1635
Folketællinger
Gravsteder
Herlufsholm lægekreds

Evangelisk/Luthersk
Valgmenighed
Frikirke
Reformeret
Baptist
Methodist
Apostolsk/Nyapostolsk
Kristensamfundet
Mormoner
Katolsk
Ortodoks
Anglikansk
Mosaisk
SognHerredAmtKB
HolsteinborgVester FlakkebjergSorø
VenslevVester FlakkebjergSorø
Ørslev (Vester Flakkebjerg)Vester FlakkebjergSorø
FyrendalØster FlakkebjergSorø