Kirker uden billede
Kort til kilder

Hygum


Se sognets placering på Google maps1753-76 er kirkebog meget mangelfuld.Vesterenge hørte til 1864 til Hygum sogn, og en del af beboerne vedblev at søge Hygum kirke, indtil Obbekær og Vesterenge ved kongelig resolution af 14. december 1885 oprettedes til et selvstændigt sogn.Se også Obbekær, Ribe amt.

Folkekirken
Kirkebøger fra: 1731
Folketællinger
Haderslev lægekreds

Evangelisk/Luthersk
Valgmenighed
Frikirke
Reformeret
Baptist
Methodist
Apostolsk/Nyapostolsk
Kristensamfundet
Mormoner
Katolsk
Ortodoks
Anglikansk
Mosaisk
SognHerredAmtKB
FoleFrøsHaderslev
HjertingFrøsHaderslev
HygumFrøsHaderslev
RøddingFrøsHaderslev
Rødding FrimenighedFrøsHaderslev