Kirker uden billede
Kort til kilder

Klim-Hannæs Valgmenighed


Se sognets placering på Google maps

Valgmenighed
Kirkebøger
Gravsteder
Han herrederne lægedistrikt
Thisted lægekreds

Evangelisk/Luthersk
Valgmenighed
Frikirke
Reformeret
Baptist
Methodist
Apostolsk/Nyapostolsk
Kristensamfundet
Mormoner
Katolsk
Ortodoks
Anglikansk
Mosaisk
SognHerredAmtKB
GøttrupVester HanThisted
KlimVester HanThisted
Klim-Hannæs ValgmenighedVester HanThisted
Vester TorupVester HanThisted