Kirker uden billede
Kort til kilder

Lem


Se sognets placering på Google mapsEfter kongelig beskr. af 17. januar 1749 måtte ejeren af Bustrup Hovedgård med familie og husstand efter behag søge Lem eller Ramsing kirke, men forpagteren med familie og tyende samt folkene i gårdens mølle skulle høre til Lem kirke.

Folkekirken
Kirkebøger fra: 1701
Folketællinger
Gravsteder
Skive lægedistrikt
Salling lægekreds

Evangelisk/Luthersk
Valgmenighed
Frikirke
Reformeret
Baptist
Methodist
Apostolsk/Nyapostolsk
Kristensamfundet
Mormoner
Katolsk
Ortodoks
Anglikansk
Mosaisk
SognHerredAmtKB
HåsumRøddingViborg
LemRøddingViborg
LihmeRøddingViborg
RamsingRøddingViborg
VejbyRøddingViborg