Kirker uden billede
Kort til kilder

Lild Strand


Se sognets placering på Google maps

Folkekirken
Kirkebøger
Tidligere perioder se:
Lild
Gravsteder
Han herrederne lægedistrikt
Thisted lægekreds

Evangelisk/Luthersk
Valgmenighed
Frikirke
Reformeret
Baptist
Methodist
Apostolsk/Nyapostolsk
Kristensamfundet
Mormoner
Katolsk
Ortodoks
Anglikansk
Mosaisk
SognHerredAmtKB
Lild StrandVester HanThisted