Kirker uden billede
Kort til kilder

Lundeborg


Se sognets placering på Google maps

Folkekirken
Kirkebøger fra: 2010
Tidligere perioder se:
Oure
Gravsteder
Svendborg lægedistrikt
Svendborg lægekreds

Evangelisk/Luthersk
Valgmenighed
Frikirke
Reformeret
Baptist
Methodist
Apostolsk/Nyapostolsk
Kristensamfundet
Mormoner
Katolsk
Ortodoks
Anglikansk
Mosaisk
SognHerredAmtKB
GudmeGudmeSvendborg
HesselagerGudmeSvendborg
LundeborgGudmeSvendborg
OureGudmeSvendborg
Oure - baptistGudmeSvendborg
VejstrupGudmeSvendborg
Vejstrup ValgmenighedGudmeSvendborg