Kirker uden billede
Kort til kilder

Nimtofte


Se sognets placering på Google mapsDa det 1858 var blevet oplyst, at det officielt i både gejstlig og verdslig henseende til Vivild sogn henhørende Battrupholts Distrikts Indlemmelse i Nimtofte sogn i kirkelig henseende allerede faktisk er iværksat, udtalte Kirke- og Undervisningsministeriet i skriv. af 4. februar s. å., at det derved burde have sit forblivende.

Folkekirken
Kirkebøger fra: 1737
Folketællinger
Grenå lægedistrikt
Djursland lægekreds

Evangelisk/Luthersk
Valgmenighed
Frikirke
Reformeret
Baptist
Methodist
Apostolsk/Nyapostolsk
Kristensamfundet
Mormoner
Katolsk
Ortodoks
Anglikansk
Mosaisk
SognHerredAmtKB
NimtofteDjurs NørreRanders
KoedSønderhaldRanders