Kirker uden billede
Kort til kilder

No


Se sognets placering på Google mapsDet gamle No sogn blev antagelig ved midten af det 16. århundrede indlemmet i He sogn. Efter at en ny kirke i No distrikt var blevet indviet 2. december 1877 i henh. til kongelig resolution af 26. november s. å., blev distriktet ved kongelig resolution af 30. marts 1878 udskilt af He sogn som et selvstændigt sogn.

Folkekirken
Kirkebøger fra: 1879
Tidligere perioder se:
Hee
Folketællinger
Gravsteder
Ringkøbing lægedistrikt
Ringkøbing lægekreds

Evangelisk/Luthersk
Valgmenighed
Frikirke
Reformeret
Baptist
Methodist
Apostolsk/Nyapostolsk
Kristensamfundet
Mormoner
Katolsk
Ortodoks
Anglikansk
Mosaisk
SognHerredAmtKB
HeeHindRingkøbing
NoHindRingkøbing
RindumHindRingkøbing
RingkøbingHindRingkøbing
Ringkøbing LandsognHindRingkøbing