Kirker uden billede
Kort til kilder

Obbekær


Se sognets placering på Google mapsOprindelig kongerigsk del af Fole sogn i Sønderjylland.Ved kongelig Resol. af 14. Dec. 1885 bestemtes, at det tidligere til Fole sogn i Hertugdømmet Slesvig i kirkelig Henseende henlagte Distrikt Obbekær med de af Hygum Sogn, ligeledes i Hertugdømmet Slesvig, udskilte og i Obbekær kommune indlemmede jorder Vesterenge skulle oprettes til et selvstændigt sogn og den dér opførte Kirke indvies 20. s. m.-I tiden fra fredsslutningen til 1885 havde beboerne af Obbekær kommune vedblivende - skønt hørende til Nørrejylland - søgt de to nævnte sønderjyske kirker

Folkekirken
Kirkebøger fra: 1885
Folketællinger
Ribe lægedistrikt
Ribe lægekreds

Evangelisk/Luthersk
Valgmenighed
Frikirke
Reformeret
Baptist
Methodist
Apostolsk/Nyapostolsk
Kristensamfundet
Mormoner
Katolsk
Ortodoks
Anglikansk
Mosaisk
SognHerredAmtKB
ObbekærRibeRibe
SeemRibeRibe