Kirker uden billede
Kort til kilder

Rise


Se sognets placering på Google mapsPræstegård brændte 23. oktober 1730.Af Rise sogn udskiltes Marstal som et selvstændigt sogn, da den i henh. til kongelig reskr. af 2. november 1736 opførte kirke var blevet indviet 30. juli 1738.

Folkekirken
Kirkebøger fra: 1697
Folketællinger
Gravsteder
Ærø lægedistrikt
Ølandene lægekreds

Evangelisk/Luthersk
Valgmenighed
Frikirke
Reformeret
Baptist
Methodist
Apostolsk/Nyapostolsk
Kristensamfundet
Mormoner
Katolsk
Ortodoks
Anglikansk
Mosaisk
SognHerredAmtKB
RiseÆrøSvendborg
TranderupÆrøSvendborg
ÆrøskøbingÆrøSvendborg